Chứng nhận chất lượng Vimetco Industry & Energy

Vimetco Industry & Energy là nhà máy sản xuất chuyên cung cấp kết cấu phụ kiện lắp đặt các hệ thống điện mặt trời cho các dự án lớn nhỏ. Sản lượng cung cấp 120 Mw/Tháng rất mong được hợp tác với các dự án lớn nhỏ. sản phẩm đạt được hầu hết các chỉ tiêu chứng nhận của SGS, TUV:

Chứng nhận ISO 9001-2015 Bảng Test mác nhôm A6005-T6 Chứng nhận vật liệu sử dụng Bảng Test mác nhôm A6063-T5
Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2650 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2650 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2650 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-3232
Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2652 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2652 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2652 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-3240
Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2652C Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2652C Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-2652c Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-3240
Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-6552 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-6552 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-6552 Chứng nhận SGS Rail VMC-SR-3240
Đang tiếp tục cập nhật chứng nhận TUV      
       
       
       
       

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: