Thanh Rail nhôm, phụ kiện điện mặt trời Vimetco

  ※ VIMETCO CÔNG BỐ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT THANH RAIL VÀ PHỤ KIỆN NHÔM LĨNH VỰC ĐIỆN MẶT TRỜI :

Mác

Si

Mg

Fe

Cu

Mn

Zn

Cr

Ti

Tạp chất

Nhôm

AL

Độ

bền kéo

Độ

bền  uốn

Độ cứng

Độ giãn dài

Độ dày Anode

(µm)

Unit

Total

A6005-T6

0.5→0.9

0.4→0.8

≤0.35

≤0.3

≤0.5

≤0.2

≤0.3

≤0.1

0.05

<0.15

Còn lại

≥260 

Mpa

≥235 

Mpa

13→

16Hw

8-12%

10-20

※ GHI CHÚ ĐƠN VỊ:

– MPa = Mega Pascal (N/mm2)
– HV = Vickers Pyramid Number
– µm = Micromet

SALE
mini-rail-30x32xl195

Mini Rail 30x32xL195

18.000₫ 20.000₫
SALE
mini-rail-30x32xl295

Mini Rail 30x32xL295

24.000₫ 28.000₫
SALE
mini-rail-32x32xl195

Mini Rail 32x32xL195

19.000₫ 22.000₫
SALE
mini-rail-32x32xl295

Mini Rail 32x32xL295

24.000₫ 28.000₫
SALE
mini-rail-32x40xl195

Mini Rail 32x40xL195

20.000₫ 25.000₫
SALE
mini-rail-32x40xl295

Mini Rail 32x40xL295

28.000₫ 30.000₫
SALE
mini-rail-65x52xl195

Mini rail 65x52xL195

30.000₫ 35.000₫
SALE
mini-rail-65x52xl295

Mini rail 65x52xL295

39.000₫ 42.000₫
SALE
rail-z50x100xl200-thep

Rail Z50x100xL200 thép

24.000₫ 26.000₫
SALE
rail-z50x100xl200-inox

Rail Z50x100xL200 Inox

32.000₫ 35.000₫
SALE
rail-z50x100xl300-thep

Rail Z50x100xL300 thép

34.000₫ 36.000₫
SALE
rail-z50x100xl300-inox

Rail Z50x100xL300 Inox

45.000₫ 48.000₫
SALE
thanh-rail-30x32

Thanh Rail 30x32

44.000₫ 50.000₫
SALE
thanh-rail-32x32

Thanh Rail 32x32

45.000₫ 48.000₫
SALE
thanh-rail-32x40

Thanh Rail 32x40

54.000₫ 56.000₫
SALE
thanh-rail-26x50

Thanh Rail 26x50

58.000₫ 60.000₫
SALE
thanh-rail-26x52

Thanh Rail 26x52

66.000₫ 70.000₫
SALE
thanh-rail-26x52-c

Thanh Rail 26x52-C

65.000₫ 67.000₫
SALE
thanh-rail-30x52

Thanh Rail 30x52

71.000₫ 74.000₫
SALE
thanh-rail-28x50

Thanh Rail 28x50

70.000₫ 74.000₫
SALE
thanh-rail-65x52

Thanh Rail 65x52

81.000₫ 84.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: