Thanh Rail nhôm, phụ kiện điện mặt trời Vimetco

  ※ VIMETCO CÔNG BỐ BẢNG THÀNH PHẦN MÁC VẬT LIỆU RAIL VÀ PHỤ KIỆN NHÔM :

Mác

Si

Mg

Fe

Cu

Mn

Zn

Cr

Ti

Tạp chất

Nhôm

AL

Độ

bền kéo

Độ

bền  uốn

Độ cứng

Độ giãn dài

Độ dày Anode

(µm)

Unit

Total

A-6005

0.5-0.9

0.4-0.8

0.35

0.3

0.5

0.2

0.3

0.1

0.05

<0.15

Còn lại

≥ 260

Mpa

≥ 240

Mpa

≥85 HV

≥13 HW

8-12%

10-20

※ VIMETCO CÔNG BỐ BẢNG CƠ TÍNH VẬT LIỆU:

– MPa = Mega Pascal (N/mm2)
– HV = Vickers Pyramid Number
– µm = Micromet

Vật liệu (Alloy)

A6005 – T5

A6005 – T6

Stainless Steel 304

Bền Kéo (Tensile Strength)

≥ 245 N/mm2

≥ 260 N/mm2

≥ 700 N/mm2

Bền uốn (Yield Strength)

≥ 205 N/mm2

≥ 240 N/mm2

≥ 300 N/mm2

Độ Cứng (Hardness)

≥ 85 HV

≥95 HV

≥200 HV

Độ Giãn (Elongation)

8%

8%

8%

Màng Anod (Anod)

12– 25 µm

12 – 25 µm

12– 25 µm

SALE
bo-mini-rail-32x32xl195

Bộ mini Rail 32x32xL195

18.000₫ 20.000₫
SALE
bo-mini-rail-32x32xl295

Bộ mini Rail 32x32xL295

24.000₫ 27.000₫
SALE
bo-mini-rail-32x40xl195

Bộ Mini Rail 32x40xL195

20.000₫ 25.000₫
SALE
bo-mini-rail-32x40xl295

Bộ Mini Rail 32x40xL295

25.000₫ 28.000₫
SALE
bo-mini-rail-65x52xl195

Bộ Mini rail 65x52xL195

30.000₫ 35.000₫
SALE
bo-mini-rail-65x52xl295

Bộ Mini rail 65x52xL295

38.000₫ 45.000₫
SALE
rail-z50x100xl200-thep

Rail Z50x100xL200 thép

24.000₫ 26.000₫
SALE
rail-z50x100xl200-inox

Rail Z50x100xL200 Inox

31.000₫ 35.000₫
SALE
rail-z50x100xl300-thep

Rail Z50x100xL300 thép

33.000₫ 35.000₫
SALE
rail-z50x100xl300-inox

Rail Z50x100xL300 Inox

44.000₫ 46.000₫
SALE
thanh-mini-rail-32x32

Thanh mini Rail 32x32

47.000₫ 49.000₫
SALE
thanh-rail-nhom-32x40

Thanh Rail nhôm 32x40

49.500₫ 55.000₫
SALE
thanh-rail-nhom-26x50

Thanh Rail nhôm 26x50

56.000₫ 58.000₫
SALE
rail-nhom-26x52

Rail nhôm 26x52

65.500₫ 70.000₫
SALE
thanh-rail-nhom-26x52-c

Thanh Rail nhôm 26x52-C

64.000₫ 66.000₫
SALE
thanh-rail-nhom-30x52

Thanh Rail nhôm 30x52

69.000₫ 75.000₫
SALE
thanh-rail-nhom-28x50

Thanh Rail nhôm 28x50

68.000₫ 72.000₫
SALE
thanh-rail-nhom-65x52

Thanh Rail Nhôm 65x52

79.000₫ 82.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: