Thiết kế hệ thống điện mặt trời

Vimetco Industry & Energy là nhà máy sản xuất chuyên cung cấp kết cấu phụ kiện lắp đặt các hệ thống điện mặt trời cho các dự án lớn nhỏ. Sản lượng cung cấp 40 Mw/Tháng rất mong được hợp tác với các dự án lớn nhỏ. sản phẩm đạt được hầu hết các chỉ tiêu chúng nhận của SGS, TUV:

Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 5Mw Tiền Giang T12/2019 Dự án 3Mw Buôn Mê Thuột T04/2020 Dự án 5Mw Bình thuận T05/2019 Dự án 1Mw  Ninh Thuận T05/2020
Dự án 5Mw Khánh Hòa T06/2020 Dự án 10Mw Ninh Thuận T06/2020 Dự án 3Mw Vũng Tàu T11/2019 Dự án 2Mw Kon TumT11/2020 Dự án 2Mw An giang T11/2019
Dự án 3Mw Long An T05/2020 Dự án 2Mw Đắc Lắc T05/2020 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019
Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019
Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019
Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019
Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019 Dự án 2Mw An giang T11/2019
popup

Số lượng:

Tổng tiền: