Bộ công thương lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mua bán trực tiếp điện mặt trời, đến khách hàng sử dụng

Nguyễn Văn Mạnh 15/04/2021
bo-cong-thuong-lay-y-kien-du-thao-thong-tu-quy-dinh-mua-ban-truc-tiep-dien-mat-t

Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mua bán trực tiếp điện mặt trời, điện gió đến khách hàng sử dụng

Cục Điều tiết Điện lực cho biết, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện (cơ chế DPPA).

Thông tư này quy định việc việc thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện.

Đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo là các tổ chức, cá nhân sở hữu dự án nhà máy điện nối lưới sử dụng công nghệ phát điện từ sức gió hoặc bức xạ mặt trời, có công suất lắp đặt lớn hơn 30MW (tỷ lệ quy đổi là 01MWp bằng 0,8MW đối với nhà máy điện mặt trời), đã có trong quy hoạch phát triển điện lực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với khách hàng sử dụng điện để bán điện.

Khách hàng sử dụng điện tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp là các tổ chức, cá nhân mua điện phục vụ cho mục đích sản xuất công nghiệp tại cấp điện áp từ 22kV trở lên, có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với đơn vị phát điện để mua điện.

Nguyên tắc thí điểm mua bán điện trực tiếp là khách hàng được trực tiếp đàm phán, thỏa thuận mua bán điện với đơn vị phát điện thông qua việc ký kết một hợp đồng kỳ hạn.

Điện gió, điện mặt trời sẽ được mua bán trực tiếp đến khách hàng sử dụng? - Ảnh: Thành Trung.

Các giao dịch mua bán điện giữa các bên được thực hiện qua thị trường điện giao ngay theo Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. Đơn vị phát điện vận hành nhà máy điện theo các quy định hiện hành.

Đối tượng được lựa chọn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp là đơn vị phát điện và khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định.

Các tiêu chí lựa chọn bao gồm khách hàng có cam kết mục tiêu về sử dụng năng lượng tái tạo hoặc doanh nghiệp sản xuất trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp có cam kết mục tiêu về sử dụng năng lượng tái tạo; Khách hàng có cam kết tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng năm mua từ Đơn vị phát điện so với tổng điện năng tiêu thụ cùng năm được cung cấp từ Tổng công ty Điện lực trong 03 năm đầu tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp đạt từ 80% trở lên;

Đơn vị phát điện có cam kết mốc thời gian đưa toàn bộ dự án nhà máy điện vào vận hành thương mại và tham gia thị trường điện không lớn hơn 270 ngày làm việc tính từ ngày được công bố lựa chọn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp; đơn vị phát điện có văn bản của các tổ chức tài chính, tín dụng về việc hỗ trợ tài chính cho dự án nhà máy điện; trường hợp tổng công suất dự án từ các hồ sơ đăng ký được lựa chọn lớn hơn 1.000 MW thì ưu tiên lựa chọn các hồ sơ đăng ký có thời gian đăng ký được ghi nhận trên cổng đăng ký của Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp sớm hơn.

Cũng theo dự thảo Thông tư, các dự án này phải cam kết mốc thời gian vận hành thương mại, tham gia thị trường điện trong vòng 9 tháng từ khi được công bố lựa chọn tham gia của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, hồ sơ tham gia thí điểm của dự án cũng phải kèm theo văn bản chứng minh hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tài chính, tín dụng.

Bộ Công Thương dự kiến thí điểm cơ chế này trong giai đoạn 2021-2023 với tổng công suất khoảng 1.000MW.

Sau thí điểm một năm, Cục Điều tiết Điện lực sẽ đánh giá các khía cạnh thị trường, kỹ thuật, tài chính và pháp lý... hoàn thiện nội dung, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng rộng rãi cơ chế này.

Ngoài ra, theo Cục Điều tiết Điện lực khi thực hiện cơ chế thí điểm này, thị trường bán buôn điện cạnh tranh được hoàn chỉnh, bán lẻ điện cạnh tranh chính thức triển khai, hợp đồng mua bán điện trực tiếp sẽ chuyển sang thực hiện theo quy định mới có liên quan.

Nguồn: tietkiemnangluong.evn.com.vn