Bản tin tuyển dụng nhân sự 2021

Nguyễn Văn Mạnh 26/12/2020
ban-tin-tuyen-dung-nhan-su-2021

Do mở rộng quy mô Sản xuất ,Kinh Doanh. Công ty Vimetco tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Anh chị em ứng viên vui lòng cập nhật thôgn tin và liên hệ sớm. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

Bình luận (549)
binh-luan

1

20/10/2022
1
binh-luan

1

20/10/2022
1
binh-luan

1

20/10/2022
1
binh-luan

1

20/10/2022
1
binh-luan

1

20/10/2022
1
VIẾT BÌNH LUẬN